Eerste bezoek

U kunt zich momenteel niet inschrijven als nieuwe client in de praktijk. Wij kunnen u wel op een "wachtlijst" plaatsen. U kunt rechtstreeks naar de praktijk komen en u inschrijven voor de wachtlijst bij de receptie.

Wettelijk moet iedereen zich kunnen legitimeren bij ieder bezoek aan een arts en tandarts.  Om te voorkomen dat een client zich bij ieder bezoek aan de tandarts opnieuw moet legitimeren staat de wetgever toe dat tandartsen zich eenmalig vergewissen van iemands identiteit. In de praktijk doen wij dat door eenmalig een kopie te maken van uw BurgerServiceNummer ( BSN ) op het identiteitsbewijs.

Bij uw bezoek wordt u verzocht om een identiteitsbewijs ( van alle leden van het gezin )  mee te nemen.