Huisregels

  • bij kiespijn … bel ons tussen 8.30 uur en 9.00 uur dan doen wij ons best u nog  dezelfde dag te helpen: belt u later op de dag dan wordt het de volgende dag.
  • zoals u heeft kunnen zien bij de openingstijden werken wij niet ’s avonds en dus behandelen we ook geen pijnklachten ’s avonds, want dan heeft u te laat gebeld !!! … en kiespijn ontstaat nooit zomaar “opeens” !!
  • patiënten die regulier de praktijk bezoeken hebben “voorrang” op clienten die alleen maar willen komen als ze een pijnklacht hebben. Wij noemen dat EHBO tandheelkunde en daar hebben we alleen plaats voor als we tijd hebben, omdat de reguliere patiënten voor gaan. U begrijpt dat wij geen voorstander zijn van EHBO tandheelkunde, want dat valt niet onder het motto “kiezen voor tanden“ !!.
  • heeft  u langer dan 2 jaar de praktijk niet bezocht dan nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op behandeling in onze praktijk en zullen wij u uitschrijven als client  en kunt u geen rechten meer doen gelden op snelle hulp en als de praktijk op dat moment “vol” is heeft u geen tandarts meer.
  • het trekken van tanden/ kiezen doen wij bij voorkeur in de ochtenduren om twee redenen:
    • als er bij het trekken een probleem optreedt dan kunnen we op tijd de hulp inroepen van een arts of kaakchirurg en hebben we nog een groot deel van de dag ter beschikking om één en ander te regelen.
    • als er een nabloeding optreedt is dat meestal na 3 á 4 uur: hebben we ’s ochtends iets getrokken dan kunt u ’s middags naar de praktijk komen zodat we het probleem tijdig kunnen oplossen en u daar niet de avond en nacht mee in hoeft.